Welkom op de website van Hartveilig Annen

Onze werkgroep is ontstaan nadat bekend geworden is dat slechts 12% van de mensen een hartstilstand overleeft. Omdat er toevallig mensen in de buurt waren die hulp konden bieden.
Aan dit toeval wil deze werkgroep een einde maken door bij een reanimatie ook burgers te alarmeren die zowel een reanimatie & AED opleiding hebben gehad. Zij ontvangen van de meldkamer 112 een SMS en starten in afwachting van de ambulance alvast de reanimatie op. Als dit binnen 6 minuten gebeurt, dan heeft het slachtoffer een overlevingskans van 50-70%!

Deze website Informeert u over:

  • Hoe deze alarmering in de praktijk werkt.
  • Wat het belang is van die eerste belangrijke 6 minuten bij een hartstilstand.
  • Welke trainingen u kunt volgen om te leren reanimeren en ervaring op te doen.
  • Hoe u zich kunt aanmelden als vrijwillig burgerhulpverlener.

We hopen dat u na het lezen van deze website overtuigd bent van het belang dat ook u ingezet kunt worden als burgerhulpverlener bij een reanimatie-melding

Missie & Visie

Bij de oprichting van Hartveilig Annen werd bekend dat slechts 12% van de mensen een hartstilstand overleeft.
Dit was mede door de inzet van mensen, die toevallig in de buurt waren en hulp konden bieden.
Aan dit toeval wil Hartveilig Annen een einde maken door het trainen van burgerhulpverleners,
die bij een reanimatie daadwerkelijk kunnen reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen.
Om dit duidelijk vorm te kunnen geven is er een missie en een visie opgesteld.

Missie

Onze missie:
1. Het vergroten van de slagingskans van reanimaties door een goede burgerhulpverlening op te zetten ter ondersteuning van de professionele hulpverlening.
2. Het beschikbaar maken van voldoende AED’s die dag en nacht beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners
3. Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie. Zowel in de uitvoering zelf als door de burgerhulpverleners die reanimeren.

VISIE

Onze ambitie
Een netwerk goed opgeleide burgerhulpverleners in Annen die zich dag en nacht belangenloos willen inzetten om een dorpsgenoot binnen 4 minuten te helpen bij een reanimatie ter ondersteuning van de professionele hulpverlening.

Aantal burgerhulpverleners: 147
Aantal AED'S: 8
Gemiddelde reactietijd: 6 min
Aantal keer opgeroepen: 11
Wat doet een burgerhulpverlener?

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij een reanimatie-oproepsysteem Hartslagnu.nl Bij een hartstilstand in de buurt krijg je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan.

Aanwezig voor de ambulance. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is vaak niet zo snel. Jij als buurtbewoner kan dat wel zijn.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de afgelopen 2 jaar een reanimatie en AED training hebt gevolgd. Wil je graag leren reanimeren vul dan het contactformulier in. 

Hoe werkt het oproepsysteem?
Het oproepsysteem Hartslagnu werkt via de meldkamer 112. Zodra er een melding binnenkomt van een hartstilstand, krijgen buurtbewoners een oproep op hun telefoon. In het bericht staat het adres van het slachtoffer en een locatie van een AED die zij onderweg kunnen ophalen

Top 5 misverstanden over reanimatie

1. Na een reanimatie eindig je als een kasplantje
Eén van de meest voorkomende misverstanden over reanimatie: Veel mensen zijn bang dat, als ze ooit gereanimeerd worden na een hartstilstand, de kans groot is dat ze blijvend hersenletsel oplopen. Onderzoek wijst uit dat dit zelden het geval is; maar liefst 90% van de slachtoffers die succesvol zijn gereanimeerd, geeft aan dat het na een jaar weer goed met ze gaat.
Bron: www.hartstichting.nl

 2. Door het uitvoeren van borstcompressies kan iemands hart weer gaan kloppen
Het uitvoeren van borstcompressies (en beademing) alleen is niet voldoende om iemands hart weer te laten kloppen. Door het uitvoeren van borstcompressies wordt er bloed door het lichaam gepompt waardoor er zuurstof naar de verschillende organen wordt vervoerd. Men neemt als het ware de functie van het hart tijdelijk over. Echter, de enige manier om een hart weer normaal te laten kloppen is door het toedienen van een elektrische schok (met behulp van een AED). Hoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer.

 3. Een hartstilstand herken je makkelijk
In films zien we slachtoffers van een hartstilstand vaak naar hun hart grijpen en op de grond vallen. In de praktijk gaat het er vaak anders aan toe; een hartstilstand kan bijvoorbeeld lijken op een epileptische aanval, met ledematen die verkrampen en samentrekken. Ook komt het voor dat mensen in slaap lijken te zijn gevallen en/of snurkende geluiden maken. Slachtoffers van een hartstilstand doen ook vaak denken aan een vis op het droge die naar adem hapt. Het is belangrijk dat mensen met een hartstilstand zo snel mogelijk worden gereanimeerd. Zakt iemand in elkaar en vertoont hij/zij geen of geen normale ademhaling? Start dan direct met reanimeren.

 4. Als je een reanimatie verkeerd uitvoert kan je aansprakelijk worden gesteld
In Nederland is in 2002 de wet BIG aangepast. Hierdoor mogen AED’s niet alleen door professionele hulpverleners gebruikt worden, maar ook door leken. Daarnaast staat in de wet vermeld dat een hulpverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld als een slachtoffer schade ondervindt of overlijdt (tenzij er sprake is van ernstige roekeloosheid). Ook staat in het wetboek vermeld dat burgers, mits ze daarbij geen gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen, verplicht zijn om iemand te helpen die in levensgevaar verkeert.

5. Je kan iemand schade toebrengen door een AED verkeerd te gebruiken
Een AED voert altijd zelf een hartanalyse uit en meet of er een schokbaar hartritme is; dit wordt dus niet bepaald door de hulpverlener. Pas als de AED een schokbaar hartritme meet kan er een elektrische schok worden toegediend. De schok kan alleen worden afgegeven aan het slachtoffer waar de elektroden op bevestigd zijn. Zodra deze verwijderd worden ontlaadt de AED zichzelf en kan er geen schok meer worden afgegeven. Het is dus niet mogelijk om een schok toe te dienen als dit niet nodig is of om schade aan iemand toe te brengen met een AED.

Om de ideale techniek voor het reanimeren onder de knie te krijgen. Raden wij u aan om onze reanimatiecursus te volgen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over reanimeren? Of wilt u een AED kopen en levens redden? Of wilt u een reanimatiecursus volgen en wilt u weten wat in uw situatie de beste keuze is? Hartveilig Annen helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via burgerhulpverlening@live.nl of via ons contactformulier.

 

 

Tips voor jou als burgerhulpverlener