Get Adobe Flash player

Waarom een dergelijk initiatief?

In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt.

Binnen zes minuten moet zijn gestart met reanimeren ( borstcompressies / beademen) èn, indien nodig, een elektroshock met een AED worden toegediend (defibrilleren). Na deze zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig. Bij elke minuut uitstel neemt de overlevingskans met 10% af. Door beademing wordt zuurstof in de longen geblazen. Deze zuurstof wordt door middel van borstcompressies (hartmassage) via het bloed door het lichaam getransporteerd. Belangrijk is dat dit vooral naar de hersenen geschied zodat voorkomen kan worden dat hersencellen afsterven. Ambulances hebben een defibrillator, maar kunnen in de praktijk, o.a. door het steeds drukker wordende verkeer, meestal niet sneller dan acht tot tien minuten na een melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren.

Hoe ziet dit initiatief er in de praktijk uit
Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden protocollair door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd.
Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's.

Hieronder een visuele impressie van de werking van het systeem.


Nadat de Meldkamer Ambulance protocollair twee ambulances naar het slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers).De maximale afstand waarin gezocht wordt is 1000 meter vanaf het centrum. Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners gealarmeerd worden kan het voorkomen dat jij geen sms-oproep hebt gekregen maar iemand die een paar huizen verderop woont wel. .

Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's zich tijdelijk hebben afgemeld of niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet in de alarmering meegenomen. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van deze AED ingesteld. Dit instellen kan voor elke dag van de week en repeteert wekelijks. In een tijdspanne van 24 uur kan de beschikbaarheid per uur aangegeven worden.

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer (= AED providers). De straal rondom een AED is maximaal 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat iemand in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand maar dan via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat u bij de ene oproep als reanimator wordt opgeroepen en bij een andere oproep als AED-providor.


enkele praktijk voorbeelden:

HartslagNu vindt 2 AED's en 30 hulpverleners.
Naar elke AED worden 10 AED-providers gestuurd en 10 reanimators worden rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd.

HartslagNu vindt 1 AED en 18 hulpverleners.
Naar de AED worden 12 AED-providers gestuurd en 6 reanimators worden rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd.

HartslagNu vindt geen AED's en 16 hulpverleners.
16 reanimators worden rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd.