Get Adobe Flash player

Wie zijn wij?

Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is door de Commissie Dorpsbelangen Annen een oproep gedaan onder de dorpsbewoners van Annen om zo te inventariseren of het haalbaar is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen gaan inzetten voor het AED gebruik in Annen. Op deze eerste oproep hebben ruim 30 personen gereageerd.

Op 6 juni 2012 is in het Dorpshuis in Annen een presentatie gegeven door HartVeilig Drenthe waarin is uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een 6-minuten zone in te richten in Annen. Er is een wergroep opgericht om een burgerhulpverlenersnetwerk op te richten. Deze wergroep bestaat uit:

Menzo Wester
Vincent Kampherbeek
Dick Hendriks
Nico Arling
Jan Berends

We zijn druk bezig met het opzetten van een 6 minuten zone in Annen. We hebben inmiddels 63 burgerhulpverleners actief op www.hartslagnu.nl die ingezet kunnen worden tijdens hartfalen ter ondersteuning van de professionele dienstverlening.


Foto: Presentatie plan Hartveilig Annen aan Kern met Pit
Vlnr: Nico Arling, Menzo Wester, Andr√© Niewijk, Jan Berends, Vincent Kampherbeek, Dick Rademaker