Nieuws:

MC Annen

Oktober 2019: Mc Annen schenkt AED  Tijdens de grasbaanraces in 2018 en 2019 werd een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de honderden bezoekers. Het bestuur van Mc Annen heeft dit geld beschikbaar gesteld ten behoeve van een AED. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Er zijn in Annen veel vrijwilligers opgeleid die de AED’s kunnen bedienen. De kans om een hartstilstand te overleven wordt zo steeds groter. De werkgroep Hartveilig Annen is erg blij met deze AED. Natuurlijk hoopt een ieder dat het nooit gebruikt moet worden, maar als je hier een leven mee kan redden dan zou dat toch geweldig zijn. Deze AED is opgehangen in “het Veld”. Hiermee is bijna over al in Annen, binnen 4 minuten na een melding, een AED beschikbaar. Iets waar Annen best trots op mag zijn. 

Op de foto een delegatie van het bestuur van Mc Annen en Hartveilig Annen bij de nieuwe AED

Mulder

9 mei 2019ANNEN – Commissie Dorpsbelangen (CD) Annen heeft een AED geschonken aan het dorp Annen. CD Annen heeft als doel om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Een AED schenken aan het dorp past daar, volgens de commissie, prachtig bij. Het geld dat opgehaald is met oud-papier en sponsorgeld is gebruikt voor de aanschaf van een AED. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De AED is door Daniel Klunder, één van de hulpverleners uit Annen, opgehangen bij voormalig autobedrijf Mulder aan de Havenstraat. Er hangen nu in Annen op meerdere plaatsen AED’s, zodat binnen zes minuten fietsen overal in Annen een AED gebruikt kan worden. Vincent Kampherbeek van Hartveilig Annen geeft aan dat met een vier-minuten zone de kansen bij een hartstilstand duidelijk verbeterd worden. De wens van CD Annen is dan ook om nog één of twee AED’s op te hangen in het dorp. Hierbij wordt gedacht aan Noordloo en het veld. Het eerste geld hiervoor is door Hartveilig Annen al opgehaald tijdens Koningsdag. 

Harleydag Annen

Op maandag 25 februari 2019 is op initiatief van Stichting Harleydag Annen, in samenwerking Hartveilig Annen, een nieuwe AED inclusief buitenkast geplaatst. De AED, die 24 uur per dag bereikbaar is, is geplaatst bij de familie Krans aan Zuidlaarderweg 47 te Annen, naast de oud ijzerkar. Hiermee komt het totaal aantal beschikbare AED’s, die dag en nacht bereikbaar zijn, in Annen op 4 stuks. Annen is hiermee hartveilig. De aanschaf van de AED werd mogelijk gemaakt door de inzameling van oude metalen door de Stichting Harleydag Annen. Met deze actie is Annen weer een stapje dichterbij het einddoel, Annen het (hart)veiligste dorp van
Nederland te maken.

AED zwembad

8 maart 2018: Sinds afgelopen donderdag is de Automatische Externe Defibrillator (AED) van zwembad de Borghoorns 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor de inwoners van Annen e.o. De AED staat geregistreerd bij www.hartslagnu.nl, het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie

mei 2013: ANNEN – In Annen is de burgerhulpverlening Hartveilig Annen officieel begonnen. Bij Hartveilig Annen zijn 52 mensen actief, die kunnen ingrijpen zodra er in het dorp een melding komt van een persoon met hartfalen. De organisatie beschikt nu over voldoende vrijwilligers om binnen de zes minuten hulp te kunnen verlenen. Daardoor is Hartveilig Annen een waardevolle aanvulling op de professionele hulpverlening, want de ambulancedienst moet binnen een kwartier ter plekke zijn